خنک کاری فرآیند ترموفرمینگ و وکیوم فرمینگ با چیلر

 

 

در فرآیند ترموفرمینگ و وکیوم فرمینگ، ورق پلاستیکی ابتدا تا یک دمای خاص که در آن پلاستیک مورد نظر شکل انعطاف پذیری به خود می گیرد حرارت داده می شود. سپس، ورق پلاستیکی بر روی قالب قرار گرفته و با استفاده از خلاء، به شکل قالب در می آید. در نهایت، ورق پلاستیکی با استفاده از آب سرد سرد شده و شکل قالب را به خود می گیرد.

خنک کاری ورق پلاستیکی در فرآیند ترموفرمینگ و وکیوم فرمینگ، نقش بسیار مهمی در کیفیت محصول نهایی دارد. اگر ورق پلاستیکی به اندازه کافی سرد نشود، ممکن است شکل قالب را به خود نگیرد یا در هنگام برداشتن از قالب، تغییر شکل دهد.

برای خنک کاری ورق پلاستیکی در فرآیند ترموفرمینگ و وکیوم فرمینگ، از چیلر استفاده می شود. چیلر، آب سرد را در یک مخزن ذخیره می کند و سپس، آب سرد را به صورت پمپاژ شده به قالب ها می رساند.

چیلرهای مورد استفاده در فرآیند ترموفرمینگ و وکیوم فرمینگ، معمولاً از نوع چیلر تراکمی هستند. این چیلرها، از یک کمپرسور، کندانسور، اواپراتور و شیر انبساط تشکیل شده اند.

عملکرد چیلر تراکمی به این صورت است که کمپرسور، گاز مبرد را با استفاده از نیروی مکانیکی فشرده می کند. گاز مبرد فشرده شده، وارد کندانسور می شود و در آنجا، گرمای خود را به محیط اطراف منتقل می کند. گاز مبرد سرد شده، وارد اواپراتور می شود و در آنجا، گرمای خود را به آب سرد منتقل می کند. آب سرد، از طریق پمپ به قالب ها منتقل می شود و باعث خنک شدن ورق پلاستیکی می شود.

برای انتخاب چیلر مناسب برای فرآیند ترموفرمینگ و وکیوم فرمینگ، باید به عوامل زیر توجه کرد:

 • ظرفیت خنک کنندگی چیلر

ظرفیت خنک کنندگی چیلر، باید متناسب با میزان گرمایی باشد که باید از ورق پلاستیکی خارج شود.

 • نوع گاز مبرد چیلر

نوع گاز مبرد چیلر، باید با نوع ورق پلاستیکی مورد استفاده سازگار باشد.

 • راندمان چیلر

راندمان چیلر، باید بالا باشد تا مصرف انرژی کاهش یابد.

 • قیمت چیلر

قیمت چیلر، یکی از عوامل مهم در انتخاب چیلر است.

با توجه به اهمیت خنک کاری در فرآیند ترموفرمینگ و وکیوم فرمینگ، انتخاب چیلر مناسب، بسیار مهم است. انتخاب چیلر با ظرفیت مناسب، نوع گاز مبرد مناسب و راندمان بالا، می تواند به بهبود کیفیت محصول نهایی و کاهش مصرف انرژی کمک کند.

چرا سیکل فرآیند ترموفرمینگ (وکیوم فرمینگ) به خنک کاری نیاز دارد؟

سیکل فرآیند ترموفرمینگ (وکیوم فرمینگ) به خنک کاری نیاز دارد تا ورق پلاستیکی به شکل قالب درآید و در هنگام برداشتن از قالب، تغییر شکل ندهد.

در فرآیند ترموفرمینگ (وکیوم فرمینگ)، ورق پلاستیکی ابتدا تا یک دمای خاص که در آن پلاستیک مورد نظر شکل انعطاف پذیری به خود می گیرد حرارت داده می شود. سپس، ورق پلاستیکی بر روی قالب قرار گرفته و با استفاده از خلاء، به شکل قالب در می آید. در نهایت، ورق پلاستیکی با استفاده از آب سرد سرد شده و شکل قالب را به خود می گیرد.

خنک کاری ورق پلاستیکی در این فرآیند، نقش بسیار مهمی در کیفیت محصول نهایی دارد. اگر ورق پلاستیکی به اندازه کافی سرد نشود، ممکن است شکل قالب را به خود نگیرد یا در هنگام برداشتن از قالب، تغییر شکل دهد.

دلایل نیاز به خنک کاری ورق پلاستیکی در فرآیند ترموفرمینگ (وکیوم فرمینگ) عبارتند از:

 • کاهش دمای ورق پلاستیکی باعث می شود که ورق پلاستیکی سفت شده و شکل قالب را به خود بگیرد.
 • خنک کاری ورق پلاستیکی باعث می شود که ورق پلاستیکی به اندازه کافی محکم شود تا در هنگام برداشتن از قالب، تغییر شکل ندهد.
 • خنک کاری ورق پلاستیکی باعث می شود که تنش های داخلی ورق پلاستیکی کاهش یابد و محصول نهایی با کیفیت بهتری تولید شود.

برای خنک کاری ورق پلاستیکی در فرآیند ترموفرمینگ (وکیوم فرمینگ)، از چیلر استفاده می شود. چیلر، آب سرد را در یک مخزن ذخیره می کند و سپس، آب سرد را به صورت پمپاژ شده به قالب ها می رساند.

مدت زمان خنک کاری ورق پلاستیکی، به عوامل مختلفی مانند نوع پلاستیک مورد استفاده، ضخامت ورق پلاستیکی و دمای قالب بستگی دارد. به طور کلی، مدت زمان خنک کاری ورق پلاستیکی معمولاً بین 1 تا 5 دقیقه است.

چیلر چگونه قالب ترموفورمینگ را خنک کاری می کند؟

چیلر، آب سرد را در یک مخزن ذخیره می کند و سپس، آب سرد را به صورت پمپاژ شده به قالب ها می رساند. آب سرد، از طریق کانال های تعبیه شده در قالب، به قسمت های مختلف قالب منتقل می شود و باعث خنک شدن قالب می شود.

چیلرهای مورد استفاده در فرآیند ترموفورمینگ، معمولاً از نوع چیلر تراکمی هستند. این چیلرها، از یک کمپرسور، کندانسور، اواپراتور و شیر انبساط تشکیل شده اند.

عملکرد چیلر تراکمی به این صورت است که کمپرسور، گاز مبرد را با استفاده از نیروی مکانیکی فشرده می کند. گاز مبرد فشرده شده، وارد کندانسور می شود و در آنجا، گرمای خود را به محیط اطراف منتقل می کند. گاز مبرد سرد شده، وارد اواپراتور می شود و در آنجا، گرمای خود را به آب سرد منتقل می کند. آب سرد، از طریق پمپ به قالب ها منتقل می شود و باعث خنک شدن قالب می شود.

برای خنک کاری قالب ترموفورمینگ، باید به عوامل زیر توجه کرد:

 • ظرفیت خنک کنندگی چیلر

ظرفیت خنک کنندگی چیلر، باید متناسب با میزان گرمایی باشد که باید از قالب خارج شود.

 • نوع گاز مبرد چیلر

نوع گاز مبرد چیلر، باید با نوع پلاستیک مورد استفاده سازگار باشد.

 • راندمان چیلر

راندمان چیلر، باید بالا باشد تا مصرف انرژی کاهش یابد.

 • نوع قالب

نوع قالب، بر نحوه خنک کاری آن تأثیر می گذارد. برای مثال، قالب های فلزی، به آب سرد بیشتری نیاز دارند تا خنک شوند.

 • ضخامت قالب

ضخامت قالب، بر نحوه خنک کاری آن تأثیر می گذارد. قالب های ضخیم، به زمان بیشتری برای خنک شدن نیاز دارند.

با توجه به اهمیت خنک کاری قالب در فرآیند ترموفورمینگ، انتخاب چیلر مناسب، بسیار مهم است. انتخاب چیلر با ظرفیت مناسب، نوع گاز مبرد مناسب و راندمان بالا، می تواند به بهبود کیفیت محصول نهایی و کاهش مصرف انرژی کمک کند.

در ادامه، مراحل خنک کاری قالب ترموفورمینگ با چیلر توضیح داده شده است:

 1. ابتدا، آب سرد از مخزن چیلر توسط پمپ به سمت قالب ها پمپاژ می شود.
 2. آب سرد، از طریق کانال های تعبیه شده در قالب، به قسمت های مختلف قالب منتقل می شود.
 3. آب سرد، گرمای قالب را جذب می کند و باعث خنک شدن قالب می شود.
 4. آب سرد خنک شده، دوباره به مخزن چیلر باز می گردد.

در فرآیند ترموفورمینگ، معمولاً از دو روش خنک کاری قالب استفاده می شود:

 • خنک کاری از داخل قالب

در این روش، آب سرد از طریق کانال های تعبیه شده در داخل قالب، به قسمت های مختلف قالب منتقل می شود. این روش، خنک کاری سریع و موثری را فراهم می کند.

 • خنک کاری از خارج قالب

در این روش، آب سرد از طریق اسپری یا پاشش، به سطح خارجی قالب اعمال می شود. این روش، خنک کاری کندتری را نسبت به روش خنک کاری از داخل قالب فراهم می کند.

انتخاب روش خنک کاری قالب، به عوامل مختلفی مانند نوع قالب، نوع پلاستیک مورد استفاده و شرایط فرآیند ترموفورمینگ بستگی دارد.

کلام آخر

مجموعه مبنا صنعت اسپادانا  فعالیت خود را از سال ۱۳۸۶ آغاز کرد و با سابقه طولانی خود در ارائه  طراحی یک واحد آبرسانی صنعتی،اجرای تصفیه خانه آب و پساب،اجرای آبرسانی به صنایع،اجرای شبکه انتقال پساب،ساخت فیلتر شنی،کلاریفایر یا زلال کننده،ماشین ریکلایمر،اجرای پروژه های EPC،ریخته گری اسلب،ایستگاه تقلیل فشار،طراحی و ساخت غبارگیرهای صنعتی، طراحی و ساخت کولینگ تاور تبخیری و هیبریدی،تصفیه آب به روش RO،اجرای پروژه‌ های صنایع فولاد سازی؛ ساخت فیلتر شنی با بهترین کیفیت میباشد.

پیام بگذارید