تیم

ما از شبکه جهانی خود برای جمع آوری تیمی از متخصصان استفاده می کنیم.

Lorem Epsom is a mock text with an incomprehensible simplicity produced by the printing industry and used by graphic designers. Printers and texts, but newspapers and magazines in columns and rows as necessary and for the current conditions of the required technology and diverse applications with the aim of improving practical tools.

testimonial-07

محمد رضایی

مدیر کل
team-01

عرفان مدنی

مدیر فروش
team-02

اشرف رضوی

طراح وب
team-03

مریم مرتضوی

سئو کار
testimonial-06

سحر نامجو

پشتیان
team-04

عباس افشار

گرافیست
testimonial-05

مهدی مقدم

رئیس
testimonial-09

محمود خلیلی

رهبر گروه