محصولات

خنک کننده مدل MS-LI-CT

نمونه کارها خنک کننده مدل MS-LI-CT مشخصات کلیدی فن محوری گردش هوای دمشی و مکشی آرایش افقی استفاده از مواد مقاوم در برابر خوردگی گستره ظرفیت تا 100 متر مکعب بر ساعت دبی آب در هر سلول تا ظرفیت 1600کیلووات مشخصات کلیدی فن محوری گردش هوای دمشی و مکشی آرایش افقی استفاده از مواد مقاوم […]
ادامه مطلب

خنک کننده مدل MS-HD-CT

محصولات خنک کننده مدل MS-HD-CT مشخصات کلیدی فن محوری گردش هوای مکشیگردش هوای دمشی/ مکشیپیش خنک کاری تبخیری گستره ظرفیت 200 تا 300 متر مکعب بر ساعت دبی آب در هر سلول 3200 تا 4800 کیلوات دفع حرارت در هر سلول 1600 تا 3000 مترمکعب بر ساعت دبی آب کلی 2600 تا 4800 کیلوات حرارت […]
ادامه مطلب

خنک کننده مدل MS-AS-CT

محصولات خنک کننده مدل MS-AS-CT مشخصات کلیدی فن محوری گردش هوای دمشی/مکشی آرایش نوع v گستره ظرفیت 100 تا 200 متر مکعب بر ساعت دبی آب در هر سلول 1600 تا 3200 کیلوات دفع حرارت در هر سلول 800 تا 1600 مترمکعب بر ساعت دبی آب کلی 1300 تا 26000 کیلوات حرارت کلی کاربردهای مرسوم […]
ادامه مطلب

پیش خنک کننده آدیاباتیک

محصولات پیش خنک کننده آدیاباتیک مشخصات فنی پدهای خنک کننده تبخیری از نوع سلولز اشباع با زوایای شیار متفاوت پد توزیع کننده در بالا برای اطمینان از پخش مناسب آب در پدها استفاده از سیستم توزیع آب یکبارگذار بدون نیاز به پمپ اضافه که در آن درین میگردد یا استفاده از سیستم بازگردانی برای کاهش […]
ادامه مطلب

سیستم حرکت هوا

محصولات سیستم حرکت هوا مشخصات فنی پدهای خنک کننده تبخیری از نوع سلولز اشباع با زوایای شیار متفاوت پد توزیع کننده در  بالا برای اطمینان از پخش مناسب آب دفن های محوری مجهز به موتور یکپارچه و محافظ پروانه است موتور و فن کاملا بدون نیاز به نگهداری بوده و قابلیت استارت مکرر را دارند. […]
ادامه مطلب

سطوح انتقال حرارت

محصولات سطوح انتقال حرارت مشخصات فنی لوله فین دار از جنس sa179 و با قطر خارجی 25.4 میلی متر و فین ها از جنس آلومینیوم 1060 هستند. تعداد 433 فین بر متر برای توربولانس بهینه هوا در نظر گرفته شد. قطر خارجی و ضخامت فین ها به منظور استحصال بهترین ضریب انتقال حرارت به ترتیب57.15 […]
ادامه مطلب