خنک کننده مدل MS-AS-CT

محصولات

خنک کننده مدل MS-AS-CT

مشخصات کلیدی

فن محوری

گردش هوای دمشی/مکشی

آرایش نوع v

گستره ظرفیت

100 تا 200 متر مکعب بر ساعت دبی آب در هر سلول

1600 تا 3200 کیلوات دفع حرارت در هر سلول

800 تا 1600 مترمکعب بر ساعت دبی آب کلی

1300 تا 26000 کیلوات حرارت کلی

کاربردهای مرسوم

کاربردهای تهویه مطبوع خنک کاری صنعتی متوسط و بزرگ 

پالایشگاه و صنایع پتروشیمی