سیستم حرکت هوا

محصولات

سیستم حرکت هوا

مشخصات فنی

پدهای خنک کننده تبخیری از نوع سلولز اشباع با زوایای شیار متفاوت

پد توزیع کننده در  بالا برای اطمینان از پخش مناسب آب دفن های محوری مجهز به موتور یکپارچه و محافظ پروانه است

موتور و فن کاملا بدون نیاز به نگهداری بوده و قابلیت استارت مکرر را دارند.

سیل های یاتاقان و محفظه موتور برای عمر طولانی بهینه شده اند.