خنک کننده مدل MS-HD-CT

محصولات

خنک کننده مدل MS-HD-CT

مشخصات کلیدی

فن محوری
گردش هوای مکشی
گردش هوای دمشی/ مکشی
پیش خنک کاری تبخیری

گستره ظرفیت

200 تا 300 متر مکعب بر ساعت دبی آب در هر سلول

3200 تا 4800 کیلوات دفع حرارت در هر سلول

1600 تا 3000 مترمکعب بر ساعت دبی آب کلی

2600 تا 4800 کیلوات حرارت کلی

خنک کاری تبخیری

پدهای روبرویی کویل فین دار هوای ورودی را تا نزدیک به دمای حباب تر، خنک می کنند.

این موضوع ظرفیت گرمایی برج را تا 40% نسبت به حالت تمام خشک بهبود می دهد.

صرفه جویی سالانه مصرف اب تا 80%

کاربردهای مرسوم

کاربردهای خنک کاری صنعتی بزرگ

صنایع تولید برق و فولاد

بهره برداری به صورت خشک در فصل سرد