پروژه ها

پروژه ها در یک نگاه

تصفیه خانه آب صنعتی

تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی

ساخت مخزن 50000 متر مکعبی

طراحی و ساخت دریاچه مصنوعی

پمپ خانه و شبکه انتقال پساب فولاد شهر به ذوب آهن اصفهان

طراحی و مهندسی، تامین، نصب و راه اندازی بارگیر شماره 5 انبار مواد خام به روش EPC

تصفیه خانه آب صنعتی

طرح و توسعه تصفیه خانه پسابهای صنعتی (واحد 21) و بهینه سازی تصفیه خانه موجود پساب های صنعتی به صورت EPC به منظور تولید آب صنعتی طرح شهید خرازی شرکت فولاد مبارکه اصفهان

تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی

پروژه توسعه ظرفیت تصفیه خانه فاظلاب های بهداشتی شرکت فولاد مبارکه به صورت PC

ساخت مخزن 50000 متر مکعبی

خرید تجهیزات مخزن 50000 هزار متر مکعبی به همراه پمپ خانه و تاسیسات جانبی در واحد 21

طراحی و ساخت دریاچه مصنوعی

انجام عملیات طراحی ، تهیه ، ساخت ، آب بندی ، نصب ، تست و راه اندازی پروژه دریاچه مصنوعی به ظرفیت 300000 متر مکعب به صورت EPC واقع در دزفول با شرکت فولاد مبارکه

پمپ خانه و شبکه انتقال پساب فولاد شهر به ذوب آهن اصفهان

تامین ، حمل ، نصب و مونتاژ کلیه تجهیزات ، اجرای عملیات ساختمانی ، اجرای خط ورودی پمپ خانه و تست و راه اندازی پمپ خانه پساب فولاد شهر

طراحی و مهندسی، تامین، نصب و راه اندازی بارگیر شماره 5 انبار مواد خام به روش EPC