تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی

موضوع پیمان :

انجام عملیات اجرایی طرح توسعه ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب های بهداشتی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان شامل موارد زیر:

  1. تهیه مصالح ، حمل ، اجرا و آزمایش کلیه عملیات خاکبرداری ، ساختمانی و محوطه سازی مورد نیاز پروژه
  2. تهیه ، مصالح ، ساخت ، حمل ، اجرا ، نصب ، آزمایشی، آموزشی پرسنل بهره بردار و راه اندازی کلیه تجهیزات مکانیکی ، الکتریکی ، کنترل و ابزار دقیق مورد نیاز پروژه .