پیش خنک کننده آدیاباتیک

محصولات

پیش خنک کننده آدیاباتیک

مشخصات فنی

پدهای خنک کننده تبخیری از نوع سلولز اشباع با زوایای شیار متفاوت

پد توزیع کننده در بالا برای اطمینان از پخش مناسب آب در پدها

استفاده از سیستم توزیع آب یکبارگذار بدون نیاز به پمپ اضافه که در آن درین میگردد یا استفاده از سیستم بازگردانی برای کاهش بیشتر مصرف آب